POLITIK & VALGPROGRAM


Venstre i Aalborg Kommune vil på alle måder være med til at sætte en liberal dagsorden for de forskellige politikområder gennem de folkevalgt i byrådet. Vores medlemmer er her vigtige medspillere som gennem dialog kan få medindflydelse ved at være aktive medspillere og komme med indspil til vore politikere.

Venstres valgprogram for 2022-2025

Du kan her læse om Venstre i Aalborg Kommune politiske program for KV21 og den kommende byrådsperiode 2022-2025, hvor vi præsenterer vores mærkesager - Se hele programmet her


VENSTRES - BUDGET 2020 FOR AALBORG KOMMUNE

Budget løser ikke kommunens største udfordring

Aalborg Kommune har den 4. højeste fuldtidsledighed blandt samtlige landets kommuner, og beskæftigelsesudfordringen koster hvert år et trecifret millionbeløb, der kunne være brugt på kernevelfærd - på børnene, på de ældre og i det hele taget på at gøre Aalborg til en attraktiv kommune at være borger i.

Aalborg Kommune fik til dette års budget tilført mere end 300 mio. kr. fra KL-aftalen, som skulle give os et velfærdsløft. Desværre endte alle pengene i et stort sort hul pga. en ineffektiv beskæftigelses politik.

Venstre gik til budgetforhandlingerne med ønske om nye initiativer og en mere handlings orienteret indsats i beskæftigelsespolitikken i Aalborg.
Blandt andet foreslog vi: 1) Etablering af et Iværksætter råd, 2) Straksaktivering af stærke ledige og 3) Anvendelse af private jobkonsulenter.

INGEN af Venstres forslag blev imødekommet!

Socialdemokraternes svar på beskæftigelsespolitikken er en fortsættelse af det, som de plejer. Herunder ansættelse af flere jobkonsulenter - som også tidligere har været afprøvet uden succes.

Det er ærgerligt at stå uden for budgetforliget for 2020, men uden tillid til at beskæftigelsessituationen vil ændre sig med den fremlagte politik, ser vi ingen anden udvej.

VENSTRES TALE VED 2. BEHANDLINGEN

Læs Venstres tale ved byrådets 2. behandling af kommunens budget for 2019 her: Tale 

VENSTRES TALE VED 1. BEHANDLINGEN

Læs Venstres tale ved byrådets 1. behandling af kommunens budget for 2018 her: Tale 


Venstres - BUDGET 2018 FOR Aalborg kommune

Efter 2 måneder med forberedelser, strategi samt forhandlinger omkring områderne for Budget 2017 i Aalborg Kommune, er det endt ud med at Venstre i år er med i budgetforliget.

Venstres Tale ved 2. behandlingen

Læs Venstres tale ved byrådets 2. behandling af kommunens budget for 2018 her: Tale 

Venstres Tale ved 1. behandlingen

Læs Venstres tale ved byrådets 1. behandling af kommunens budget for 2018 her: Tale 


VENSTRES - BUDGET 2017 FOR AALBORG KOMMUNE

Vores byrådsmedlemmer har gennem de sidste par måneder været i fuld gang med både forberedelser, strategi samt forhandlinger omkring områderne for Budget 2017 i Aalborg Kommune, hvor forhandlingerne endte ud med, at Venstre i år er med i budgetforliget.

Læs budgettet her: Budget 2017

VENSTRES TALER VED 1. BEHANDLING AF BUDGET 2017

Læs Venstres tale ved byrådets 1. behandling af kommunens budget for 2017  her: Tale


TINA FRENCH' TALE VED BORGMESTERKANDIDATOPSTILLINGEN

Læs Tina French' tale ved borgmesteropstillingsmødet i sin fulde længde her: Tale: "Det talte ord gælder".