KOMMUNEFORENINGEN

15. marts 2018


Venstre i Aalborg Kommune bestyrelse

Kommuneforeningen er det øverste organ for Venstre i Aalborg Kommune og varetager bl.a. opstilling af kandidater til kommunevalg, koordinering af politiske fokusgrupper og udarbejdelse af kommunalpolitiske handlingsprogrammer

Kommuneforeningen ledes af en bestyrelse på ca. 30 personer. Ud fra bestyrelsens midte er valgt et forretningsudvalg samt følgende faste udvalg: PR-udvalg, Arrangements-og Koordinationsudvalg, Kandidatudvalg og Kommunevalgsudvalg. Formand for de faste udvalg er valgt fra kommuneforeningens bestyrelse 

Vedtægter for Venstre i Aalborg Kommune findes her

Kommuneforeningens bestyrelse

5. oktober 2017

FORMAND:

Hanne Fjeldsø Greve (generalforsamlingsvalg), medlem af forretningsudvalg

Telefon: 22 13 22 92 
Email: hanne.greve@greveparken.dk

NæstFORMAND:

Ole Friis (genralforsamlingsvalgt), medlem af forretningsudvalget

Telefon: 29 88 56 87

Email: frianh@stofanet.dk

Kasserer:

Tina…

LÆS MERE

Udvalg under kommuneforeningen

29. august 2017

Forretningsudvalgets medlemmer:


Hanne F. Greve

HANNE FJELDSØ GREVE

LÆS MERE