KOMMUNEFORENINGEN


Venstre i Aalborg Kommune bestyrelse

Kommuneforeningen er det øverste organ for Venstre i Aalborg Kommune og varetager bl.a. opstilling af kandidater til kommunevalg, koordinering af politiske fokusgrupper og udarbejdelse af kommunalpolitiske handlingsprogrammer

Kommuneforeningen ledes af en bestyrelse på ca. 25 personer. Ud fra bestyrelsens midte er valgt et forretningsudvalg samt følgende faste udvalg: PR-udvalg, Arrangements-og Koordinationsudvalg, Kandidatudvalg og Kommunevalgsudvalg. Formand for de faste udvalg er valgt fra kommuneforeningens bestyrelse 

Kommuneforeningens bestyrelse

FORMAND:

Kristian Andersen konstitueret formand til næste generalforsamling, medlem af forretningsudvalg

Telefon: 40 29 38 37
Email: aalborgkanmere@gmail.com

NæstFORMAND:

Ole Friis, medlem af forretningsudvalget

Telefon: 29 88 56 87

Email: frianh@stofanet.dk

Kasserer:

Hanne…

LÆS MERE

Udvalg under kommuneforeningen

Venstre 25. marts 2023

Forretningsudvalgets medlemmer:


Glenn Holland

GLENN HOLLAND

Formand

LÆS MERE