FOLKETINGET

12. september 2017

Venstre i Aalbog Kommune er opdelt i tre folketingskredse, som hver stiller en folketingskandidat. De tre kredse er Aalborg Nord, Aalborg Vest og Aalborg Øst og de tre hertilhørende kandidater er præsenteret her på siden.PREBEN BANG HENRIKSEN

Medlem af Folketinget valgt i Aalborg Kreds Nord

E-mail: bang.henriksen@ft.dk

Telefon: 33 37 45 14

Venstres politik, set med nordjyske øjne - det er mit primære arbejdsområde på Christiansborg. Som medlem af erhvervsudvalget er det min opgave at skaffe bedst mulige rammevilkår, også til nordjyske virksomheder. I retsudvalget skal der sikres, at befolkningens retsopfattelse i videste mulige omfang kommer til udtryk i lovgivningen og i boligudvalget skal lejelovgivningen være så liberal, at investorer får  lyst til at bygge nye boliger samtidig med, at byer med boligknaphed ikke bliver el dorado for Låsby-typer. 

Læs mere om Preben på hans egen hjemmeside: prebenbanghenriksen.dk


SØREN GADE

Medlem af Folketinget valgt i Aalborg Kreds Vest


Følg Søren på Facebook her


ET DANMARK I BALANCE
Valget handler om at sikre Danmarks fremtid. Jeg ønsker et land, hvor fornuft og ansvarlighed sikrer vækst og velstand i hele Danmark – også når vores børn bliver gamle. Jeg ønsker et Danmark med lige muligheder uanset økonomisk baggrund og lige adgang til velfærd uanset geografisk placering. Et land hvor vi i fællesskab tager hånd om de svage, og giver plads til de stærke. Jeg ønsker et Danmark i balance.


Nok er Danmark et lille land, men vi skal turde have store ambitioner.

 

EN ØKONOMI I BALANCE
Vi skal sikre private arbejdspladser, så vi også i fremtiden har råd til at finansiere vores velfærdssamfund. Det kræver en ansvarlig økonomisk politik, gode rammevilkår for vore virksomheder og landbrug og vækst i hele Danmark.

 

EN INFRASTRUKTUR I BALANCE
Vi skal investere i vores infrastruktur – OGSÅ i Nordjylland. Det kræver, at vi står sammen om at etablere en 3. Limfjordsforbindelse.

 

ET SUNDHEDSVÆSEN I BALANCE
Vi skal gøre vores gode sundhedsvæsen endnu bedre og sikre lige adgang til behandling af høj kvalitet. Det kræver, at vi genindfører behandlingsgarantien og sikrer lægedækning i landets yderområder.

 

STATSLIGE ARBEJDSPLADSER I BALANCE
Statslige arbejdspladser placeres i alt for høj grad i hovedstaden. Lad os fordele dem i hele landet, og arbejde for at der også skabes vækst og udvikling uden for København.

 

ET HELT DANMARK I BALANCE
Vi skal prioritere vores landdistrikter, så det også i fremtiden er attraktivt at bosætte sig i hele Danmark. Det kræver, at vi investerer i yderområderne og sikrer ordentlige tele- og bredbåndsforbindelser i hele landet.

 

ET ÅBENT SAMFUND I BALANCE
Vi skal behandle indvandrere og flygtninge ordentligt, men bekæmpe parallelsamfund. Det kræver, at Danmark er åbent for dem, der kan og vil, men lukket for dem, der ikke vil være en del af vores fællesskab. Derudover skal Europas nuværende flygtningeproblem ikke løses i Europa, men skal løses i Afrika.

 

ET ARBEJDSMARKED I BALANCE
Alt for mange i Danmark er på offentlig forsørgelse. Det er en væsentlig økonomisk byrde for vores samfund, og samtidig har det store menneskelige omkostninger at være placeret uden for det arbejdende fællesskab. Det kan vi gøre bedre. Og derfor skal det for fremtiden kunne betale sig at arbejde.Maja Torp

Maja torp

Folketingskandidat for Aalborg Kreds Øst

Leder af misbrugscenter

Cand. Scient. Adm./MPG-studerende

Følg Maja på Facebook her

Maja Torp er en erfaren mor til tre teenagere og bosat i Gug, hvor hun har boet det meste af sit voksne liv. Maja er 44 år og med sin uddannelse som cand.scient. adm. - og job som leder af Aalborg Kommunes Misbrugscenter - er Majas drøm, at den offentlige sektor tager sig af borgeren ud fra et resultatorienteret fokus på den enkelte og hvor dem, som trænger, hjælpes med et konstant fokus på hjælp til selvhjælp og ”du kan selv”. Væk skal opfattelsen af, at det er synd for nogen, når livet er svært. Maja tror på mennesket og viljen til at ville noget med sit liv, uanset hvem man er.

Særligt brænder hun for at bruge sin mangeårige erfaring fra den offentlige sektor i politik og har en mission om at bringe mere viden om praksis ind i de politiske debatter og løsninger. Hun mener, at der snakkes for meget, og at de mange kompromisser og politiske drillerier kun giver halvgode løsninger.

Maja har den holdning, at offentlig ledelse handler om faglig dygtighed og mod til at komme med nye løsninger. Hun mener, at vi er blevet et ”112 samfund”, hvor man tilkalder samfundet, hver gang man har det mindste problem. Vi skal alle tage mere ansvar selv og hjælp skal være til selvhjælp - om det er folk med udfordringer i livet eller alm. offentlig service, så skal vi som politikere have fokus på, at alle har ressourcer, der kan bringes i spil. Det bærer vores system ikke tilstrækkeligt præg af i dag.