FOLKETINGET

Venstre i Aalbog Kommune er opdelt i tre folketingskredse, som hver stiller en folketingskandidat. De tre kredse er Aalborg Nord, Aalborg Vest og Aalborg Øst og de tre hertilhørende kandidater er præsenteret her på siden.PREBEN BANG HENRIKSEN

Medlem af Folketinget valgt i Aalborg Kreds Nord

E-mail: bang.henriksen@ft.dk

Telefon: 33 37 45 14

Venstres politik, set med nordjyske øjne - det er mit primære arbejdsområde på Christiansborg. Som medlem af erhvervsudvalget er det min opgave at skaffe bedst mulige rammevilkår, også til nordjyske virksomheder. I retsudvalget skal der sikres, at befolkningens retsopfattelse i videste mulige omfang kommer til udtryk i lovgivningen og i boligudvalget skal lejelovgivningen være så liberal, at investorer får  lyst til at bygge nye boliger samtidig med, at byer med boligknaphed ikke bliver el dorado for Låsby-typer. 

Læs mere om Preben på hans egen hjemmeside: prebenbanghenriksen.dkMaja Torp

Maja torp

Folketingskandidat for Aalborg Kreds Øst

Leder af misbrugscenter

Cand. Scient. Adm./MPG-studerende

E-mail:

torpmaja0504@gmail.com
Telefon: 27 32 54 54

Maja Torp er en erfaren mor til tre teenagere og bosat i Gug, hvor hun har boet det meste af sit voksne liv. Maja er 44 år og med sin uddannelse som cand.scient. adm. - og job som leder af Aalborg Kommunes Misbrugscenter - er Majas drøm, at den offentlige sektor tager sig af borgeren ud fra et resultatorienteret fokus på den enkelte og hvor dem, som trænger, hjælpes med et konstant fokus på hjælp til selvhjælp og ”du kan selv”. Væk skal opfattelsen af, at det er synd for nogen, når livet er svært. Maja tror på mennesket og viljen til at ville noget med sit liv, uanset hvem man er.
Særligt brænder hun for at bruge sin mangeårige erfaring fra den offentlige sektor i politik og har en mission om at bringe mere viden om praksis ind i de politiske debatter og løsninger. Hun mener, at der snakkes for meget, og at de mange kompromisser og politiske drillerier kun giver halvgode løsninger.
Maja har den holdning, at offentlig ledelse handler om faglig dygtighed og mod til at komme med nye løsninger. Hun mener, at vi er blevet et ”112 samfund”, hvor man tilkalder samfundet, hver gang man har det mindste problem. Vi skal alle tage mere ansvar selv og hjælp skal være til selvhjælp - om det er folk med udfordringer i livet eller alm. offentlig service, så skal vi som politikere have fokus på, at alle har ressourcer, der kan bringes i spil. Det bærer vores system ikke tilstrækkeligt præg af i dag.

Læs mere om Maja Torp på hendes egen hjemmeside: 

Samt på Facebook her