Kommuneforeningens bestyrelse

FORMAND:

Hanne Fjeldsø Greve (generalforsamlingsvalg), medlem af forretningsudvalg

Telefon: 22 13 22 92 
Email: hanne.greve@greveparken.dk

NæstFORMAND:

Ole Friis (næstformand), medlem af forretningsudvalget

Telefon: 29 88 56 87

Email: frianh@stofanet.dk

Kasserer:

John Lind-Nielsen udpeget, medlem af forretningsudvalget

Telefon: n/a
Email: jln@sparnord.dk

Øvrige valgt på generalforsamlingen:

Julie Morell Jensen 

John Buhl 

John Lind Nielsen 

Jørgen Moth 

Ole Friis 

Poul-Erik Sølgaard 

repræsentanter fra  Vælgerforeninger:

Johannes Elsnab- Hals

Lotte Bibi Back - Hammer Bakker

Søren Meier - Nørresundby

Chris Bahnsen - Midby

Mads Lindholm - Aalborg Syd-Vest

Torben Froberg Poulsen - Nibe

Mads Sølver Pedersen - Sønderholm-Frejlev

Lars Ulrik Thomsen - Aalborg Øst. Medlem af forretningsudvalget

Karen Pedersen - Nøvling-Gistrup-Visse-Gunderup

Torben Andersen - Mou

Tage Kjærgaard - Båndbyerne

Christian Lauritzen - Kongerslev-Komdrup

VU - repræsentanter:

Lasse B. Sørensen - formand. Medlem af forretningsudvalget

Caroline Møller - næstformand

KREdsformænd:

Mikael Simonsen - Kreds Nord. Medlem af forretningsudvalget

Niels Kusk Christensen- Kreds Øst

Mads Sølver Pedersen - Kreds Vest

repræsentant fra regionsrådet:

Mads Thomsen

repræsentant fra Europaudvalget NJ:

Søren Meier

regionsbestyrelsesmedlem:

Lotte Bibi Bach

repræsentant fra LOF:

Hanne Richter