Kommuneforeningens bestyrelse

FORMAND:

Kristian Andersen konstitueret formand til næste generalforsamling, medlem af forretningsudvalg

Telefon: 40 29 38 37
Email: aalborgkanmere@gmail.com

NæstFORMAND:

Ole Friis, medlem af forretningsudvalget

Telefon: 29 88 56 87

Email: frianh@stofanet.dk

Kasserer:

Hanne Fjeldsø Greve, medlem af forretningsudvalget

Telefon: n/a
Email: n/a

Sekretær:

Lars Ulrik Thomsen, medlem af forretningsudvalget

Telefon: n/a
Email: n/a

Øvrige valgt på generalforsamlingen:

Julie Morell Jensen 

Phillips Sperling

Ib Jensen 

Anita Holt

Ole Friis 

Kristian Andersen

Repræsentanter fra  Vælgerforeninger:

Klaus Aage Bengtson - Hals

Anita Vivi Lilholt - Hammer Bakker

Lars Ulrik Thomsen - Aalborg-Nørresundby

Torben Froberg Poulsen - Nibe

Mads Sølver Pedersen - Sønderholm-Frejlev.

Karen Pedersen - Nøvling-Gistrup-Visse-Gunderup

Glenn Holland- Båndbyerne

Christian Lauritzen - Vildmosen (Kongerslev-Mou)

VU - repræsentanter:

Sofie Ellegaard Larsen - formand. Medlem af forretningsudvalget

Caroline Møller - næstformand

Kredsformænd:

Mikael Simonsen - Kreds Nord. 

Hans Jørgen Adamsen - Kreds Øst.

Mads Sølver Pedersen - Kreds Vest. 

Repræsentant fra regionsrådet:

Helene Palsgaard Nielsen

Repræsentant fra Europaudvalget NJ:

John Buhl

Regionsbestyrelsesmedlem:

Ole Friis

Repræsentant fra LOF:

Hanne Richter