Udvalg under kommuneforeningen

9. juni 2022

Forretningsudvalgets medlemmer:


Hanne F. Greve

HANNE FJELDSØ GREVE

Formand

Kommuneforeningens bestyrelse

Telefon:22 13 22 92

@hanne.greve@greveparken.dk


Ole Friis

OLE FRIIS

Næstformand

Kommuneforeningens bestyrelse

Telefon: 29 88 56 87 @frianh@stofanet.dk

John Lind Nielsen

John Lind-Nielsen

Kasserer i kommuneforeningen

@ jln@sparnord.dk


Lars Ulrik Thomsen

Lars Ulrik Thomsen

Sekretær i kommuneforeningen

Kommuneforeningens bestyrelse

@ lars@ulrik-thomsen.dk

Mads Sølver Pedersen

Mads Sølver Pedersen

5. medlem af forretningsudvalget

Telefon: 25 52 05 52

@mads.soelver@gmail.com

Sofie Ellegaard Larsen

Sofie Ellegaard Larsen, formand VU

Medlem fra VU

Kommuneforeningens bestyrelse

@ Ellegaard145@gmail.com


PR-udvalg:

Julie Morell Jensen, formand 

Telefon: 51 16 80 46 

Email: juliemorell@hotmail.dkarrangement- og koordinations-udvalg:

Ole Friis, formand

Telefon: 29 88 56 87 

Email: frianh@stofanet.dk


kandidatudvalg/Kandidatuddannelse:


Kommunevalgsudvalg:

Hanne Fjeldsø Greve, formand

Telefon: 22 13 22 92 Email: hanne.greve@greveparken.dk