Udvalg under kommuneforeningen

25. marts 2023

Forretningsudvalgets medlemmer:


Glenn Holland

GLENN HOLLAND

Formand

Kommuneforeningens bestyrelse

Telefon:91 81 71 34

@info@glennholland.dk


Ole Friis

OLE FRIIS

Næstformand

Kommuneforeningens bestyrelse

Telefon: 29 88 56 87 @frianh@stofanet.dk

Hanne Fjeldsø Greve

Hanne Fjeldsø Greve

Kasserer i kommuneforeningen

@ hanne.greve@greveparken.dk


Lars Ulrik Thomsen

Lars Ulrik Thomsen

Sekretær i kommuneforeningen

Kommuneforeningens bestyrelse

@ lars@ulrik-thomsen.dk

Mads Sølver Pedersen

Mads Sølver Pedersen

5. medlem af forretningsudvalget

Telefon: 25 52 05 52

@mads.soelver@gmail.com

Sofie Ellegaard Larsen

Sofie Ellegaard Larsen, formand VU

Medlem fra VU

Kommuneforeningens bestyrelse

@ Ellegaard145@gmail.com


PR-udvalg:

Julie Morell Jensen, formand 

Telefon: 51 16 80 46 

Email: juliemorell@hotmail.dkarrangement- og koordinations-udvalg:

Ole Friis, formand

Telefon: 29 88 56 87 

Email: frianh@stofanet.dk


kandidatudvalg/Kandidatuddannelse:


Kommunevalgsudvalg:

Glenn Holland, formand

Telefon: 91 81 71 34 Email: info@glennholland.dk