Ordinær generalforsamling Venstre i Aalborg Kommune

19

aug.

Start: 19/08/2020 19:00 Slut: 19/08/2020 21:30

Sted: Gigantium, Konferencelokalet 1. sal, ved svømmehallen

Adresse: Willy Brandts vej 31, 9220 Aalborg Øst

Kære medlem af Venstre i Aalborg Kommune.

Hermed indkaldes til den årlige ordinære generalforsamling i Venstre Aalborg Kommune.

Program:

19.00                  Velkomst

19.10                  Generalforsamling jf. dagsorden

20.30                  Politisk orientering/debat

21.30                  Tak for i aften

Dagsorden til ordinære generalforsamling

 

1.       Valg af stemmetællere

2.       Valg af dirigent

3.       Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold

a.       VU formandsberetning

4.       Behandling af regnskab

5.       Behandling af indkomne forslag – bilag 1

a.       §7 Opstillingsregler – vedtægtsændringer for opstillingsregler regionrådsvalg

6.       Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningernes kontingent til kommuneforeningen, kredsbestyrelser og regionsbestyrelsen jf. stk. 5 og 6

7.       Valg af formand

8.       Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

9.       Valg af revisorer og suppleanter

10.   Valg af formand til kredsbestyrelserne

11.   Valg til kredsbestyrelserne

12.   Valg af medlem til regionsbestyrelsen

13.   Valg af medlem til LOF bestyrelse

14.   Valg af en delegeret til landsmødet

15.   Valg af medlem til EU udvalget Region Nordjylland

16.   Eventuelt

Det bemærkes, at kun medlemmer, der har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen samt har bopæl i Aalborg Kommune, har stemmeret til generalforsamlingen. Ved ankomst til generalforsamlingen skal du henvende dig ved indcheckningsbordet.

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig 

På vegne af kommuneforeningsbestyrelsen for Venstre i Aalborg Kommune

Hanne Fjeldsø Greve

Formand