GENERALFORSAMLING 2021

kommuneforeningen

Venstre i Aalborg Kommune

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING VENSTRE I AALBORG KOMMUNE

Kære medlem af Venstre i Aalborg Kommune.

Hermed indkaldes til den årlige ordinære generalforsamling i Venstre i Aalborg Kommune.

TID:        Mandag d. 14. juni 2021 Kl. 19.45 til ca. 22.00

STED:    Gigantium, Konferencelokalet 1. sal, 

               Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Øst


PROGRAM :

19.45              Velkomst

19.50              Generalforsamling

20.50             Politisk orientering/debat

21.30              Offentliggørelse af opstillingslisten KV21 og RV21

Program som PDF


DAGSORDEN TIL ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold  - herefter 3a.    VU formandsberetning
 4. Behandling af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningernes kontingent til kommuneforeningen, kredsbestyrelser og regionsbestyrelsen jf. stk. 5 og 6
 7. Valg af formand
 8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisorer og suppleanter
 10. Valg af formand til kredsbestyrelserne
 11. Valg til kredsbestyrelserne
 12. Valg af medlem til regionsbestyrelsen
 13. Valg af medlem til LOF bestyrelse
 14. Valg af en delegeret til landsmødet
 15. Valg af medlem til EU udvalget Region Nordjylland
 16. Eventuelt

Det bemærkes, at kun medlemmer, der har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen samt har bopæl i Aalborg Kommune, har stemmeret til generalforsamlingen. Ved ankomst til generalforsamlingen skal du henvende dig hos indcheckningbordene.

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig.

På vegne af kommuneforeningsbestyrelsen for Venstre i Aalborg Kommune

Hanne Fjeldsø Greve

Formand