ARRANGEMENTER

19. april 2018


Oversigt over de kommende arrangementer, som afholdes af Venstre i Aalborg Kommune:

LIBERALT MØDE FOR VENSTRE MEDLEMMER


Finansminister Kristian Jensen besøger Aalborg 

Venstre i Aalborg Kommune inviterer til et spændende fyraftensmøde mandag 14. maj 2018 kl. 17.00-18.30

Det afholdes i Den Danske Bank,

Algade 53 9000 Aalborg


Kun for medlemmer

Venstre i Aalborg Kommune afholder hvert år en ”Liberal aften”.

I år kommer finansminister Kristian Jensen. Han vil fortælle om, hvorfor han er liberal og give os ”krudt” til, hvordan vi kan imødekomme og kæmpe mod den ”røde” dominans i Aalborg.

Banken giver drikkevarer.

Giv lige til kende, om du ønsker at deltage og send besked senest den 7. maj til Ole Friis frianh@stofanet.dk  eller til send sms til tlf. 29885687.

 

På AKU's vegne

 

Ole Friis


REGIONAL NETVÆRK BORGER

Venstres Borger Netværk Nordjylland indbyder til møde om

 Politireformen – behov for ny reform?

 

Mandag den 9. april 2018 kl. 19 på Vejgård bibliotek; Hadsundvej 35, Aalborg.

 

I mødet deltager politidirektør Anne Marie Roum Svendsen, der gør status for reformen – hvad blev nået, og hvad er der behov for i en ny reform.

Venstres retspolitiske ordfører Preben Bang Henriksen fortæller om de politiske muligheder for en ny reform.

 

Politireformen blev vedtaget i 2007. Statsrevisorerne afgav beretning i 2014 om mål- og resultatstyringen og økonomistyringen i politiet. Politiet tilførtes ressourcer ved økonomiaftalen i 2015. Du kan læse om reformen:

http://www.dansk-politi.dk/artikler/2011/november/politireformen-lever-ikke-op-til-sit-maal

 

Vi håber på at kunne komme ind på nogle af følgende spørgsmål:

Skal efterforskning og anklagemyndighed opdeles?

Er kontrollen med politiet tilstrækkelig?

Bør nærpolitiet tilbage?

Kan den nuværende struktur klare fremtidens udfordringer (cybercrime, grænseoverskridende kriminalitet)?

Begrænser det retlige forbehold politiets efterforskning?

Har politiet det nødvendige IT-udstyr?

Har politiet de nødvendige redskaber? Bør sessionslogning gennemføres? Er regler for anvendelse af agenter gode nok?

Kan dele af politiets arbejde overtages af andre (militær, vagtselskaber)?

Varetægtsfængsler vi for mange?

Hvordan nedbringes sagsbehandlingstiden?

 

Parkering kan se på Hadsundvej eller bag biblioteket (der må ikke parkeres bag apoteket!).

 

Du er velkommen til at medbringe venner og bekendte, der har interesse for politiets arbejde.

 

Tilmelding til pernielsen@stofanet.dk

 

 

Med venlig hilsen

Per Nielsen


Nytårskur:

KOM MED VENSTRE IND I ÅR 2018

Kommuneforeningen inviterer hermed til vores årlige januar møde for vores medlemmer

MANDAG D. 15. januar 2018 kl 18.30

 

STED: Advokatfirmaet STORM

Tankedraget 7, 5 sal, 9000 Aalborg


Vi starter med en sandwich og drikkevarer

Herefter er der orientering fra

Christiansborg v/ Søren Gade og Preben Bang Henriksen

Aalborg Byråd v/ gruppeformand Jan Nymark Thaysen

Regionsrådet v/ Mads Møller Thomsen

Mødet slutter senest kl. 21.00 Der er ingen tilmelding nødvendigDebatmøde med de Nordjyske folketingsmedlemmer

Invitation til alle medlemmer af Venstre i Nordjylland.

Dato: 2. oktober 2017 

Tidspunkt: 19:00- 21:30 2.oktober, 

Sted: Flyvestation Aalborg, Thisted Landevej 53, 9430 Vadum

  

Kære Medlemmer af Venstre. Det vil være glæde os, at se dig til debatmøde med de nordjyske folketingsmedlemmer (V)

Søren Gade

Karsten Lauritzen

Preben Bang Henriksen

Torsten Schack Pedersen


OBS
: Da mødet foregår på militært område skal alle medbringe legitimation, til fremvisning ved vagten (sygesikringsbevis, kørekort eller pas) Kom i god tid da registrering tager tid, og mødet starter præcist kl. 19.00.

Program:

19.00       Velkomst ved Major Thomas Thue Hansen

19.05       Oplæg og debat med Folketingsmedlemmerne

20.30       Der serveres en Sandwich samt vand/øl

20.45       Oplæg ved repræsentant fra Aalborg flyvestation

21.00       Spørgsmål til oplæg

21.15       Afslutning ved Borgmester Mikael Klitgaard Brønderslev kommune
og Gruppeformand Lone Sondrup Regionen

21.30       Farvel og tak for i aften ved Birgitte Josefsen Regionsbestyrelsen            

                      Venlig hilsen   
  

Regionsbestyrelsen
Venstre i Nordjylland

LÆS MERE HER


LIBERAL AFTEN:

Nærmere informationer følger


JULEBANKO:

Nærmere informationer følger